کلاسها تا 7دی برقرار است

قابل توجه دانشجویان گرامی ، پایان کلاس های آموزشی دانشگاه تاریخ 1402/10/07 می باشد و عدم حضور دانشجویان تا این تاریخ غیبت لحاظ می گردد.

سامانه آموزش الکترونیکی
پرتال موسسه