کلیه کلاسها حضوری است

ثقابل توجه دانشجویان گرامی ، کلیه کلاس ها بصورت حضوری برگزار می گردد و حضور دانشجویان الزامی می باشد.

سامانه آموزش الکترونیکی
پرتال موسسه