حضوری شدن کلاسها

قابل توجه دانشجویان گرامی
از فردا یکشنبه۱۹ آذر ماه تا اطلاع ثانوی کلاسهای دانشگاه به صورت حضوری برگزار میشود و عدم شرکت در کلاسها غیبت غیر موجه در نظر گرفته میشود.

سامانه آموزش الکترونیکی
پرتال موسسه