ساعت امتحانات فردا ۲۶دی

قابل توجه دانشجویان گرامی امتحانات فردا صبح ساعت 8 تا 10 به دلیل برودت هوا. به ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر منتقل شد. بقیه امتحانات طبق برنامه اجرا میشود.

اطلاعیه

قابل توجه دانشجویان گرامی، کلیه کارهای فارغ التحصیلی اعم از بررسی و تکمیل پرونده ، تحویل مدرک و … از تاریخ 1401/10/11 تا 1401/12/02 به دلیل برگزاری امتحانات پایان ترم انجام نخواهد شد.

قوانین امتحانات

قبل از ورود به جلسه امتحانات دانشجویان می بایست به نکات زیر توجه نمایند: امتحان راس ساعت اعلام شده در برنامه امتحانی شروع می شود: نوبت اول 8-10   نوبت دوم 11-13   نوبت سوم 14-16 دانشجویان می بایست نیم ساعت قبل از شروع امتحان در دانشگاه حضور داشته باشند. حضور دانشجو پس از شروع جلسه امتحان […]

لیست نواقص پرونده ورودی های 1401

قابل توجه دانشجویان ورودی 1401، لطفا در صورت وجود نواقصی در مدارک پرونده ثبت نامیتان، باتوجه به لیست زیر، هرچه سریعتر آنها را تکمیل کنید. لیست نواقص پرونده دانشجویان رشته مهندسی کامپیوتر لیست نواقص پرونده دانشجویان رشته مهندسی برق لیست نواقص پرونده دانشجویان رشته مهندسی صنایع لیست نواقص پرونده دانشجویان رشته مدیریت صنعتی لیست نواقص […]