جلسه آشنایی ورودی های جدید مهندسی برق دانشگاه ابرار

جلسه آشنایی ورودی های جدید مهندسی برق دانشگاه ابرار

انجمن برق دانشگاه ابرار تقدیم می کند: 

جلسه آشنایی ورودی های جدید مهندسی برق دانشگاه ابرار  

ضمن عرض تبریک و خوش آمد به دانشجویان جدید و پرتلاش گروه برق دانشگاه ابرار، از شما تقاضا می کنیم تا در جلسه ای که برای آشنایی شما با انجمن، دانشگاه و ارائه اطلاعات لازم برای شروع تحصیل در دانشگاه ترتیب داده شده است شرکت کنید. 

زمان: جمعه 21آبان  ساعت 11 

http://vc.abrar.ac.ir/rs20iozwgsvl