تکنولوژی فناوری اطلاعات و ارتباطات

ICT

مهندسی تکنولوژی فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT)

با 6 گرایش
 
سیلابس گرایش انتقال
 
 
 
 
مدیر گروه خانم مهندس: سمیه پورکیانی

 

مهارتها و امتیازات:

-         مهندسی شبکه (MCSE)

-          برنامه نویسی به زبانC++، MATLAB، Visual Basic

-          آشنایی با نرم افزارهایتخصصیPRAAT، WAVE SURFER، HTK

-         کسب امتیاز 18 در مصاحبه علمی دوره ای دانشگاه آزاد اسلامی

-         عضو باشگاه پژوهشگران جوان

-         آشنایی با زبان انگلیسی و فرانسوی

سوابق حرفه ای تدریس:

1385 تا 1390- آموزشکده فنی سما1388 تا 1390- دانشگاه آزاد اسلامی

1390 تا 1391- موسسه علمی کاربردی گسترش انفورماتیک1390 تا 1392- موسسه علمی کاربردی صنایع ایران

1390 تا کنون- موسسه آموزش عالی ابرار

سوابق تحصیلی:

-     کارشناسی: کامپیوتر/ سخت افزار       دانشگاه آزاد واحد مشهد          1381-1385

-     کارشناسی ارشد:  کامپیوتر/ هوش مصنوعی    دانشگاه آزاد واحد مشهد   1385-1388

مقالات علمی:

1)    GBMAP; an Evolutionary Approach to Mapping Cores onto a Mesh-based NoC Architecture, Journal of Communication and Computer, ISSN: 1548-7709, USA. Received August 6, 2009/ Accepted: September 3, 2009/ Published: March 25, 2010.

 

2)  تقطیع سیگنال گفتار تلفنی و مستقیم با استفاده از آنتروپی و بعد فرکتالی بر اساس ضرایب ویولت، هجدهمین كنفرانس مهندسی برق ایران، دانشگاه صنعتی اصفهان ، اسفند 89

3)  رويكردينويندرارائهالگوريتمژنتيكوفقيبهبوديافتهبرايحلمسائل بهينه سازيتركيبيباتأكيدبرمسئلهفروشندهدورهگرد ، چهاردهمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، اسفند 87

 

پایان نامه کارشناسی ارشد:

-         بازشناسی مقاوم گفتار با استفاده از ویژگیهای غیر خطی

زمینه های تحقیقاتی و پژوهشی:

-         هوش مصنوعی

-         پردازش سیگنال

-         الگوریتم های تکاملی

-         سیستمهای فازی